Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Pastoraal meldpunt

08 juli
Pastoraal meldpunt

Voor dringende zaken of pastorale verzoeken kunt u bellen met ons meldpunt: 06-12612537. Pieta Brouwer of Wil van Norden weten welke predikanten beschikbaar zijn.

Ongetwijfeld heeft u wel eens een vraag die u aan één van de predikanten wilt stellen of dat u informatie over kerkelijke zaken wenst, wat voor u niet te vinden is op de website of niet vermeld staat in het jaarboekje.

Mede om de predikanten iets te ontlasten is er voor alle pastorale vragen of vragen die de kerk betreffen, een eerste contactpunt, gevormd door Pieta Brouwer en Wil van Norden. Ook wanneer u behoefte heeft aan een pastoraal bezoek kunt u contact met hen opnemen. Zij vormen ook de verbinding naar het verdere team van ouderlingen en indien nodig naar de predikanten.

Het telefoonnummer is: 06-12612537.   

Mededeling

In de maanden juni, juli en augustus is het Kerkelijk Bureau op vrijdagmorgen gesloten.

Jaarthema: "Een goed verhaal..."

‘Het goede leven…?’ We sluiten ons op de startzondag aan bij het jaarthema van de PKN, het goede leven. Een thema waar je heel veel onder kunt schuiven. Met ‘goed’ kun je verschillende kanten op: wat goed voelt, wat ethisch goed is, wat niet ‘fout’ is enz. ‘Leven’ kan ‘voorleven’ zijn, kan ‘genieten’ zijn, kan ‘niet dood’ zijn. Kortom, ruimte genoeg om willekeurig welk onderwerp komend seizoen te agenderen. Het past meestal wel bij het thema. Zeker als we er ook nog een vraagteken achter zetten.

Lees meer

©2021 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer