Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Pastoraal meldpunt

08 juli
Pastoraal meldpunt

Voor dringende zaken of pastorale verzoeken kunt u bellen met ons meldpunt: 06-12612537. Pieta Brouwer of Wil van Norden weten welke predikanten beschikbaar zijn.

Ongetwijfeld heeft u wel eens een vraag die u aan één van de predikanten wilt stellen of dat u informatie over kerkelijke zaken wenst, wat voor u niet te vinden is op de website of niet vermeld staat in het jaarboekje.

Mede om de predikanten iets te ontlasten is er voor alle pastorale vragen of vragen die de kerk betreffen, een eerste contactpunt, gevormd door Pieta Brouwer en Wil van Norden. Ook wanneer u behoefte heeft aan een pastoraal bezoek kunt u contact met hen opnemen. Zij vormen ook de verbinding naar het verdere team van ouderlingen en indien nodig naar de predikanten.

Het telefoonnummer is: 06-12612537.   

Mededeling

In deze vakantietijd: Pastoraal Contactpunt tel. 06-12612537. - Kerkelijk Bureau: In de maanden juni, juli en augustus is het Kerkelijk Bureau op vrijdagmorgen gesloten. Het Kerkelijk Bureau is op de dinsdagochtend open van 9 tot 11 uur en dinsdagavond van 19 tot 20 uur.

Jaarthema: 'Van U is de toekomst' - voorwoord door Cor Parlevliet, preses Vredeskerk

‘Van U is de toekomst’, dat is het jaarthema 2021/2022. Vorig jaar schreef ik een stuk met als rode draad de moeilijke coronatijd waarin we toen leefden, maar, en dat moet ik bekennen, deed ik dat toen wel een beetje met het idee dat we een jaar verder toch wel grotendeels van dit probleem verlost zouden zijn. Niets blijkt minder waar. De coronacrisis is een heftige crisis die, naar het zich laat aanzien, niet makkelijk te verslaan is. Het zet ons toch weer aan het denken en doet ons realiseren hoe nietig we zijn.

Lees meer

©2022 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer