Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk aan Zee

Open Kerk start weer op 12 september, Monumentendag.

25 augustus
Open Kerk start weer op 12 september, Monumentendag.

De groep vrijwilligers van de Open Vredeskerk is blij u te kunnen berichten dat we vanaf 12 september weer open gaan op de zaterdagmiddagen. We starten op een prachtige dag, Monumentendag, 12 september, wij zullen daar ook de hele dag aanwezig zijn vanaf 10 uur tot 17.00 uur.

U zult begrijpen dat we conform de regelingen rond corona de nodige maatregelen zullen treffen om alles op een veilige manier te laten verlopen. Dit houdt o.a. in: handen reinigen bij de ingang en de 1.5 meter afstand houden. We vertrouwen erop dat iedereen die de kerk komt bezoeken zich aan deze regels zal houden.

Waarom weer Open Kerk? 

We begrijpen dat sommige gemeenteleden de drempel nog wat hoog vinden om zondags naar de diensten te komen, heel begrijpelijk. Wij willen daarom een ieder de gelegenheid geven om te komen, een goed gesprek te hebben en de warmte van het samenzijn in de kerk te ervaren. Natuurlijk staat de koffie en thee klaar, we zien u graag komen.

De kerk is in het komende seizoen open vanaf 14.00 tot 16.30, elke zaterdagmiddag, mits er geen andere activiteiten zijn waardoor het niet door kan gaan.

Namens de Open Vredeskerkgroep, Dicky van der Boon – Krijgsman.

Jaarthema: "Een goed verhaal..."

‘Het goede leven…?’ We sluiten ons op de startzondag aan bij het jaarthema van de PKN, het goede leven. Een thema waar je heel veel onder kunt schuiven. Met ‘goed’ kun je verschillende kanten op: wat goed voelt, wat ethisch goed is, wat niet ‘fout’ is enz. ‘Leven’ kan ‘voorleven’ zijn, kan ‘genieten’ zijn, kan ‘niet dood’ zijn. Kortom, ruimte genoeg om willekeurig welk onderwerp komend seizoen te agenderen. Het past meestal wel bij het thema. Zeker als we er ook nog een vraagteken achter zetten.

Lees meer

©2020 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer