Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Open Kerk

08 september

We starten op een prachtige dag, Monumentendag, 11 september, wij zullen daar ook de hele dag aanwezig zijn vanaf 10 uur tot 17.00 uur. U zult begrijpen dat we conform de maatregelen rond corona de nodige maatregelen zullen treffen om alles op een veilige manier te laten verlopen.

Waarom weer Open Kerk? We begrijpen dat sommige gemeenteleden de drempel nog wat hoog vinden om zondags naar de diensten te komen, heel begrijpelijk. Wij willen daarom een ieder de gelegenheid geven om te komen, een goed gesprek te hebben en de warmte van het samenzijn in de kerk te ervaren.

Natuurlijk staat de koffie en thee klaar: we zien u graag komen.

De kerk is open vanaf 14.00 tot 16.30, elke zaterdagmiddag, mits er geen andere activiteiten zijn waardoor het niet door kan gaan.

Namens de Open Vredeskerkgroep, Dicky van der Boon-Krijgsman

Mededeling

Kerkelijk Bureau. Vanaf 24 september is het Kerkelijk Bureau ook weer geopend op de vrijdagmorgen van 10.00-11.00 uur.

Jaarthema: 'Van U is de toekomst' - voorwoord door Cor Parlevliet, preses Vredeskerk

‘Van U is de toekomst’, dat is het jaarthema 2021/2022. Vorig jaar schreef ik een stuk met als rode draad de moeilijke coronatijd waarin we toen leefden, maar, en dat moet ik bekennen, deed ik dat toen wel een beetje met het idee dat we een jaar verder toch wel grotendeels van dit probleem verlost zouden zijn. Niets blijkt minder waar. De coronacrisis is een heftige crisis die, naar het zich laat aanzien, niet makkelijk te verslaan is. Het zet ons toch weer aan het denken en doet ons realiseren hoe nietig we zijn.

Lees meer

©2021 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer