Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk aan Zee

Op verzoek (van aanbodgericht naar vraaggestuurd).

08 september
Op verzoek (van aanbodgericht naar vraaggestuurd).

De ervaring leert dat veel kerkenwerk aanbodgericht is: wij verzinnen activiteiten en mensen kunnen 'intekenen'. Maar het kan ook andersom: vraaggestuurd.

Gemeenteleden hebben een idee of een onderwerp voor een avond of een kring: een boekbespreking, een bijbels thema, een heet hangijzer in het geloof etc. Dan kunnen we samen van daaruit iets organiseren.

Neemgerust contact op: ds. Jaap van der Windt, tel. 7853979, mail: jgvanderwindt@planet.nl, app: 06-83406048.

Jaarthema: "Een goed verhaal..."

‘Het goede leven…?’ We sluiten ons op de startzondag aan bij het jaarthema van de PKN, het goede leven. Een thema waar je heel veel onder kunt schuiven. Met ‘goed’ kun je verschillende kanten op: wat goed voelt, wat ethisch goed is, wat niet ‘fout’ is enz. ‘Leven’ kan ‘voorleven’ zijn, kan ‘genieten’ zijn, kan ‘niet dood’ zijn. Kortom, ruimte genoeg om willekeurig welk onderwerp komend seizoen te agenderen. Het past meestal wel bij het thema. Zeker als we er ook nog een vraagteken achter zetten.

Lees meer

©2020 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer