Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Nieuwe preses kerkenraad

26 juli
Nieuwe preses kerkenraad

Op zondag 26 juni hebben we afscheid genomen van de aftredende ambtsdragers en zijn de nieuwe ambtsdragers bevestigd

De kerkenraad is blij dat zij u nu kan vertellen dat de vacature van preses vervuld zal gaan worden door Piet Molenaar. Indien er geen gegronde bezwaren ingediend worden, zal de bevestiging van Piet Molenaar plaats vinden tijdens de morgendienst op zondag 21 augustus a.s.

Gerard de Jong, scriba

Mededeling

In deze vakantietijd: Pastoraal Contactpunt tel. 06-12612537. - Kerkelijk Bureau: In de maanden juni, juli en augustus is het Kerkelijk Bureau op vrijdagmorgen gesloten. Het Kerkelijk Bureau is op de dinsdagochtend open van 9 tot 11 uur en dinsdagavond van 19 tot 20 uur.

Jaarthema: 'Van U is de toekomst' - voorwoord door Cor Parlevliet, preses Vredeskerk

‘Van U is de toekomst’, dat is het jaarthema 2021/2022. Vorig jaar schreef ik een stuk met als rode draad de moeilijke coronatijd waarin we toen leefden, maar, en dat moet ik bekennen, deed ik dat toen wel een beetje met het idee dat we een jaar verder toch wel grotendeels van dit probleem verlost zouden zijn. Niets blijkt minder waar. De coronacrisis is een heftige crisis die, naar het zich laat aanzien, niet makkelijk te verslaan is. Het zet ons toch weer aan het denken en doet ons realiseren hoe nietig we zijn.

Lees meer

©2022 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer