Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk aan Zee

Nieuwe ambtsdragers en bezoekmedewerkers.

03 april
Nieuwe ambtsdragers en bezoekmedewerkers.

De kerkenraad is druk bezig met het zoeken naar nieuwe ambtsdragers. Een aantal gemeenteleden heeft toegezegd een ambt te willen vervullen. Maar hiermee is de bezetting nog lang niet compleet.

Hieronder kunt u lezen over de ervaringen van twee van onze kerkenraadsleden. Verhalen die laten zien wat het kan betekenen om actief te zijn in de kerkenraad en in de gemeente. We hopen dat ze u aan het denken zetten. Wellicht bent u zelf bereid ouderling of diaken te worden, of kent u gemeenteleden die u daarvoor geschikt acht. Ook hebben we nog steeds bezoekmedewerkers nodig, met name voor het pastoraat aan senioren. U kunt zich melden of namen doorgeven aan uw wijkpredikant of aan ondergetekende. Het werk in onze gemeente is een verantwoordelijkheid van ons allen! Graag vernemen wij uw reacties.

Eric de Hoop, scriba

Mededeling

Het Kerkelijk Bureau is op vrijdagochtend gesloten tot en met 30 augustus. In de periode van 15 juli t/m 3 augustus is het Kerkelijk Bureau ook op de dinsdagochtend gesloten. In deze weken kunt u alleen nog op de dinsdagavond terecht tussen 19.00 en 20.00 uur.

Jaarthema: "Een goed gesprek..."

We voeren vaak gesprekken, in de kerk en daarbuiten. Maar wanneer is iets een goed gesprek? Bij goede gesprekken gaat het in elk geval om ontmoetingen met tijd en aandacht. Het gaat over wat ons bezig houdt en bezielt. Een goed gesprek heeft ook altijd iets onvoorspelbaars. Je bent in gesprek met iemand anders en je weet nooit precies wat de ander denkt of voelt. Als je echt naar elkaar luistert, zou je gesprekspartner je nog wel eens kunnen verrassen of op nieuwe inzichten kunnen brengen.

Lees meer

©2019 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter BV - Proclaimer