Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Muzikale begeleiding bij de erediensten

03 november
Muzikale begeleiding bij de erediensten

Enige tijd geleden zijn er ideeën ontstaan binnen de gemeente om meer diversiteit in de muzikale begeleiding bij de erediensten aan te brengen. Verschillende muzikanten en zangers zijn enthousiast geworden om de diensten te begeleiden. De laatste maanden wordt daar meer gebruik van gemaakt.

De opzet is vanuit verschillende samenstellingen muziek en zang in te zetten. Echter in de praktijk blijkt het logistiek een uitdaging iedereen te betrekken. De live muziek wordt in deze tijd steeds belangrijker en investeren daarin is noodzakelijk en kost tijd. Daarom is een basisgroep ingezet en oefent elke woensdagavond in de Vredeskerk. De laatste weken heeft u deze muziekgroep in de erediensten horen spelen. Vanuit daar willen we graag muzikanten en zangers uitnodigen mee te doen. Dat houdt in dat - mochten bepaalde instrumenten of stemmen passend zijn bij de nummers die gespeeld gaan worden - de juiste mensen worden benaderd. Het is waardevol om samen als gemeenteleden deze diensten te begeleiden en zo veel en zo goed mogelijk gebruik te maken van de wil en wens.

Middels dit bericht hopen we helderheid te hebben gegeven over de huidige situatie en op jullie medewerking te kunnen rekenen indien je je geroepen voelt en gevraagd wordt.

We hopen dat iedereen zelf en de mensen in je omgeving nog kunnen spreken van een goede gezondheid. Laten we hiervoor blijven bidden met elkaar!

Muzikale groet van dominee Jaap van der Windt, Stefan van der Plas en Anja de Mol.

Jaarthema: "Een goed verhaal..."

‘Het goede leven…?’ We sluiten ons op de startzondag aan bij het jaarthema van de PKN, het goede leven. Een thema waar je heel veel onder kunt schuiven. Met ‘goed’ kun je verschillende kanten op: wat goed voelt, wat ethisch goed is, wat niet ‘fout’ is enz. ‘Leven’ kan ‘voorleven’ zijn, kan ‘genieten’ zijn, kan ‘niet dood’ zijn. Kortom, ruimte genoeg om willekeurig welk onderwerp komend seizoen te agenderen. Het past meestal wel bij het thema. Zeker als we er ook nog een vraagteken achter zetten.

Lees meer

©2020 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer