Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Koortje Taizédienst

31 augustus
  Koortje Taizédienst

In de dienst op zondagmiddag 27 november (eerste advent) willen we vooral liederen zingen uit de traditie van Taizé. In het Nieuwe Liedboek zijn er 18 van opgenomen: 103e, 117d, 139d, 417, 900, 256, etc.

Taizé is een klein dorpje in Frankrijk tussen Dijon en Lyon. Sinds 1949 is hier een oecumenische broedergemeenschap gesticht door Roger Schultz, frère Roger. Veel gelovigen uit de hele wereld zijn er sindsdien geweest. Ook jongeren voelen zich vaak aangesproken door de manier van geloven en vieren. In de vieringen neemt een periode van stilte de plaats in van de traditionele preek.

De liederen worden meestal vierstemmig gezongen en diverse keren herhaald.

Met een koortje willen we de dienst voorbereiden. Daarvoor moeten we wel drie of vier keer oefenen. Graag aanmelden bij ds. Jaap. Daarna prikken we wat oefendata.

Contactpersoon: ds. Jaap van der Windt (( 7853979, jgvanderwindt@planet.nl)

Mededeling

Het Kerkelijk Bureau is op vrijdag 2 december gesloten.

Jaarthema: Aan tafel! Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding

Het jaarthema van de PKN is dit jaar ‘Aan Tafel’. Een thema waarmee je alle kanten op kunt. Dat gaan we ook doen.

Lees meer

©2022 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer