Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk aan Zee

Jaarstukken 2019

11 mei
Jaarstukken 2019

Onder normale omstandigheden zou in april de jaarlijkse financiële gemeenteavond zijn gehouden. Op die avond leggen verschillende commissies (College van Kerkrentmeesters, Diaconie en Bätzcommissie) financiële verantwoording af. Dit jaar kon dat uiteraard niet. Wel heeft - zoals gebruikelijk - de kerkenraad de jaarrekeningen al besproken, tijdens een video-vergadering. Toch willen we u als gemeente ook dit jaar de gelegenheid geven de jaarrekeningen te bekijken en daarover opmerkingen te maken en vragen te stellen.

U kunt de jaarrekeningen inzien op het besloten gedeelte van onze website. U zult daarop moeten inloggen. Aangezien we het besloten gedeelte van de website pas sinds afgelopen najaar hebben, en nog niet uitgebreid hebben gebruikt, hierbij nog een korte instructie.

U dient in te loggen via de login-functie rechtsboven op uw PC-scherm of het scherm van uw mobiele apparaat. Om te kunnen inloggen moet u een account hebben. Mocht u dat nog niet hebben laten aanmaken, dient u een aanvraag te doen bij het Kerkelijk Bureau (kerkelijkbureau@vredeskerkkatwijk.nl). Het Kerkelijk Bureau stuurt u dan een e-mail met een link om uw account te bevestigen. Daarbij ontvangt u tevens een wachtwoord waarmee u uw account kunt activeren en het besloten gedeelte van de website kunt bezoeken.

De jaarstukken 2019 omvatten:

  1. Voorwoord door de preses, Cor Parlevliet;
  2. Notulen financiele gemeente-avond 16 april 2019;
  3. Jaarrekening 2019 Gereformeerde Kerk Katwijk aan Zee;
  4. Diaconie jaarrekening 2019
  5. Rekeningoverzicht Bätzcommissie Vredeskerk 2019

Deze stukken kunt u vinden via deze link naar de pagina Jaarstukken 2019.

Vragen en opmerkingen over de jaarrekeningen kunt u per e-mail sturen naar ondergetekende (scriba@vredeskerkkatwijk.nl). De termijn voor het indienen van een reactie loopt tot 29 mei a.s. Uw vragen en opmerkingen zullen naar de betreffende commissie worden doorgestuurd. U krijgt vervolgens persoonlijk per e-mail een reactie. Mocht het bovenstaande vragen bij u opleveren, kunt u ondergetekende mailen of bellen.

Eric de Hoop, scriba

Mededeling

Sluiting Kerkelijk Bureau: In de maanden juni, juli en augustus is het Kerkelijk Bureau op vrijdagmorgen gesloten, a.s. dinsdagochtend 19 mei is het Kerkelijk Bureau ook gesloten.

Jaarthema: "Een goed verhaal..."

Dat is het jaarthema van de Protestantse kerk dit seizoen. De kerk heeft een goed verhaal. De Bijbel staat vol getuigenissen van mensen die God hebben ontmoet in hun leven. De Heer vertelt prachtige verhalen, gelijkenissen, over de relatie van God met zijn schepping. Dit mogen wij doorvertellen aan onze kinderen, aan mensen om ons heen. Het is niet zomaar een verhaaltje. Het is de boodschap die redding brengt.

Lees meer

©2020 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer