Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk aan Zee

Het nieuwe seizoen 2018-2019 gaat weer van start

10 september

Komende zondag, 16 september 2018, vindt weer de jaarlijkse Startzondag plaats. Deze zondag staat -als vanouds- weer in het teken van de start van het nieuwe seizoen: 2018-2019. Alle gemeenteleden hebben inmiddels weer het Jaarboekje en de brochure Kringen in de Vredeskerk ontvangen met daarin informatie over de geplande activiteiten voor het komende seizoen.

Plant een jonge boom in de aarde en hij gaat groeien; zet een stok in de grond en er gebeurt niets. Levende organismen kunnen groeien en vrucht dragen. Jezus vergelijkt de gelovigen vaak met organismen: als een vijgenboom in een wijngaard, of als een rank aan een wijnstok.

Christenen mogen ernaar streven om te groeien in geloof en in diepgang. En ook om vrucht te dragen in de dienst aan God en de dienst aan elkaar. Het kringwerk is gericht op dat hogere doel: dat we geestelijke voeding krijgen waardoor we kunnen groeien en vrucht kunnen dragen.

Onze gemeente heeft verschillende soorten Kringen met ieder hun eigen identiteit. Komt u geestelijke voeding halen? U bent van harte welkom op één (of meerdere) van onderstaande kringen:

Gespreksgroepen 12-15 en 16+  /  Open belijdenisgroep  /  Clubwerk 4 t/m 12 jaar  /  Gemeente groeigroepen /  Bijbelstudie: Nehemia  /  Opvoeden in jonge gezinnen  /  Thema avond ‘ PASTORAAT’  /  Kliederkerk  /   Rock Steady  /  Themadiensten

De brochure Kringen in de Vredeskerk 2018-2019 vindt u hier.

Mededeling

Het Kerkelijk Bureau is op vrijdagochtend gesloten tot en met 30 augustus. In de periode van 15 juli t/m 3 augustus is het Kerkelijk Bureau ook op de dinsdagochtend gesloten. In deze weken kunt u alleen nog op de dinsdagavond terecht tussen 19.00 en 20.00 uur.

Jaarthema: "Een goed gesprek..."

We voeren vaak gesprekken, in de kerk en daarbuiten. Maar wanneer is iets een goed gesprek? Bij goede gesprekken gaat het in elk geval om ontmoetingen met tijd en aandacht. Het gaat over wat ons bezig houdt en bezielt. Een goed gesprek heeft ook altijd iets onvoorspelbaars. Je bent in gesprek met iemand anders en je weet nooit precies wat de ander denkt of voelt. Als je echt naar elkaar luistert, zou je gesprekspartner je nog wel eens kunnen verrassen of op nieuwe inzichten kunnen brengen.

Lees meer

©2019 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter BV - Proclaimer