Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Heilig Avondmaal - thuisviering

19 november
Heilig Avondmaal  -  thuisviering

In de dienst op zondag 10 januari hopen we weer samen het Heilig Avondmaal te vieren. Vanwege de coronamaatregelen kan dat nog steeds niet samen. We hebben natuurlijk nagedacht over verschuiven van deze dienst, maar naar wanneer? Een viering online is niet ideaal. We delen niet letterlijk van één brood en drinken niet letterlijk uit dezelfde beker. Toch is het goed om in verbondenheid met elkaar het brood te breken, om zo het lijden, sterven en de opstanding van onze Heer te gedenken. Daarom willen we het Avondmaal weer vieren zoals we eind november hebben gedaan.

In een tijd waarin zoveel anders is en anders gaat willen wij deze mogelijkheid gebruiken totdat we weer met elkaar in de kerk het Heilig Avondmaal kunnen vieren, zoals dit hoort! Het vieren van de maaltijd van onze Heer is echter wel een maaltijd die we in eerbied en met respect vieren. Vandaar dat we acht aandachtspunten hebben opgesteld. Met deze punten kunnen we thuis ons geheel concentreren op de Maaltijd en een vorm van samenzijn creëren met de gemeente in de kerk en elders thuis. In de praktijk zal het er als volgt uitzien; de dienst wordt gewoon net als iedere zondag in de kerk en thuis gevolgd. Zodra het tijd is om het Heilig Avondmaal te gaan vieren zal de predikant dit duidelijk en stapsgewijs doen. Voordat de diakenen het laken wegnemen zal in de kerk een kaars worden aangestoken aan het vuur van de Paaskaars. Tegelijkertijd kunt u dit thuis ook doen. Vervolgens wordt in de kerk het  brood en de wijn uitgedeeld. Thuis heeft u dit al klaargezet voordat de dienst begon. De predikant zal na het uitdelen de bediening beginnen en samen met de gemeente in de kerk nemen we het brood en de wijn tot ons. Zo vieren we, elk op eigen plek, samen het Heilig Avondmaal.

Heilig Avondmaal, om de thuisviering voor te bereiden en te beleven.

1. Creëer een goede omgeving. Dat kan gewoon in je eigen woonkamer. Zet naast de laptop bijvoorbeeld een mooie bos bloemen, een brandende kaars, een betekenisvolle afbeelding die met Bijbel en geloof te maken heeft.

2. Zorg dat je een tijdje voordat de viering begint al vast klaar zit. Je kunt als ‘start’ een kaars aansteken – een brandende kaars is allereerst symbool van de Opgestane Heer, tegelijk helpt een brandende kaars ook bij tot rust komen, concentratie oproepen, je open te stellen voor de Schepper van het Licht. Heb je kinderen, laat één van hen dan de kaars aansteken. Wordt ook in de dienst een kaars aangestoken, steek dan de eigen kaars gelijktijdig aan.

3. Waar zit je en hoe? Relaxed op de bank? Zittend in bed? Het kan, natuurlijk. Tegelijk zijn dat geen actieve, betrokken zithoudingen. Vraag je af: wat is voor mij, voor ons, een aandachtige en betrokken zithouding?

4. Hoe gaat het met zingen, met vaste onderdelen van de dienst die mee door de gemeente worden uitgesproken? Het is kaal om in je eentje of alleen met de huisgenoten te spreken of te zingen. Maar is zwijgen een goed alternatief? Of aanhoren? Probeer gewoon mee te doen en dan zal het vast wel wennen. Een goed begin is het meespreken van het Onze Vader (als dat deel uit maakt van de voorbede).

5. Hoe gaat het met bidden? Neem je ook nu de gebedshouding aan? Doe je het juíst nu?

6. De dienst is afgelopen. Laat het even bezinken. Blaas dan de kaars uit, sluit de laptop, sluit iPad of computer af.

7. Tijd voor koffie. Tijd voor app-contact met huiskringgenoten. Wens elkaar een gezegende zondag. Schrijf een kaartje voor een kwetsbare zuster of broeder.

8. Tot slot: hoe ging het met de collecte? Was daar in de dienst de mogelijkheid voor, via een QR-code? Niet? Maak dan nu je gaven over. Een kerkdienst zonder dat is niet volledig.

Jaarthema: "Een goed verhaal..."

‘Het goede leven…?’ We sluiten ons op de startzondag aan bij het jaarthema van de PKN, het goede leven. Een thema waar je heel veel onder kunt schuiven. Met ‘goed’ kun je verschillende kanten op: wat goed voelt, wat ethisch goed is, wat niet ‘fout’ is enz. ‘Leven’ kan ‘voorleven’ zijn, kan ‘genieten’ zijn, kan ‘niet dood’ zijn. Kortom, ruimte genoeg om willekeurig welk onderwerp komend seizoen te agenderen. Het past meestal wel bij het thema. Zeker als we er ook nog een vraagteken achter zetten.

Lees meer

©2021 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer