Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk aan Zee

Gezocht: collectanten KIA huis-aan-huis-collecte

04 oktober
Gezocht: collectanten KIA huis-aan-huis-collecte

Kerk in Actie heeft een primeur! Dit jaar organiseert zij voor het eerst een landelijke huis-aan-huis-collecte. In de week van 29 november t/m 5 december gaan we in heel Nederland aan de deur collecteren. Dit is het collectedoel voor dit jaar: Geef licht! Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid.

Is dit de plek waar ze eindigen? Samen staan we op omdat we geloven dat deze kinderen recht hebben op een beter leven. We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen.

Daarom doen we het

Om mensen wereldwijd te kunnen helpen is er jaarlijks veel geld nodig. Het mooie van een huis-aan-huiscollecte is dat veel meer mensen dan normaal kunnen kennismaken met Kerk in Actie en ons werk kunnen steunen. Samen zetten we ons dit jaar in om licht te geven aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. We geloven dat mensen van harte bereid zijn om hiervoor te geven.

Wie doet wat

Om de huis-aan-huis-collecte van Kerk in Actie tot een succes te maken, zijn er veel mensen nodig, elk in hun eigen rol. Zonder collectanten geen collecte! De collectanten zijn het gezicht van Kerk in Actie Doet u mee?
Bekijk daarom ook dit introductiefilmpje van Kerk in Actie.

Collectecoördinator

Wilt u zich inzetten voor vluchtelingenkinderen? Dan kunt u zich als collectant aanmelden bij de coördinator: 

Voor Katwijk aan Zee is dat Herman Schuurman:   telefoon: 06-20868006, email: htm.schuurman@carefocus.nl. Voor Katwijk a/d Rijn (zonder Zanderij) Leo Montsma: telefoon: 06-55554340, email: montsmakobes@ziggo.nl  

U kunt zich ook opgeven bij het landelijk collecteteam van Kerk in Actie: 030 - 880 1510, collecte@kerkinactie.nl of via kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte.

Meer weten?  Kijk op: www.Kerkinactie.nl 

Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht. De projecten van Kerk in Actie richten zich op mensen die slachtoffer zijn van rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die leven in armoede. Een belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie richt zich op kinderen die in de knel zitten door oorlog, armoede of uitbuiting.

Uw diaconie ondersteunt dit initiatief!  Kerk in Actie rekent op u!

Jaarthema: "Een goed verhaal..."

‘Het goede leven…?’ We sluiten ons op de startzondag aan bij het jaarthema van de PKN, het goede leven. Een thema waar je heel veel onder kunt schuiven. Met ‘goed’ kun je verschillende kanten op: wat goed voelt, wat ethisch goed is, wat niet ‘fout’ is enz. ‘Leven’ kan ‘voorleven’ zijn, kan ‘genieten’ zijn, kan ‘niet dood’ zijn. Kortom, ruimte genoeg om willekeurig welk onderwerp komend seizoen te agenderen. Het past meestal wel bij het thema. Zeker als we er ook nog een vraagteken achter zetten.

Lees meer

©2020 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer