Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Gemeentevergadering 18 mei 2022

28 april

Op 18 mei a.s. zal er een gemeentevergadering worden gehouden. Door middel van deze vooraankondiging wordt u alvast in de gelegenheid gesteld om de jaarstukken tot u te nemen. Hieronder treft u de uitnodiging met agenda aan.

GEREFORMEERDE KERK KATWIJK AAN ZEE

De kerkenraad nodigt u uit voor de gemeentevergadering ter bespreking van het jaarverslag 2021, de jaarrekening 2021 en de begroting 2022 van:

  • College van Kerkrentmeesters
  • Diaconie

De gemeentevergadering wordt gehouden op:

Woensdag 18 mei 2022 om 19.30 uur in zaal Aquamarijn van de Vredeskerk

Agenda

  1. Verwelkoming door preses Cor Parlevliet
  2. Opening met samenzang en gebed door ds. Jaap van der Windt
  3. Vorig seizoen is er geen financiële gemeenteavond gehouden i.v.m. corona. Er zijn dus ook geen notulen.
  4. Bespreking jaarverslag en jaarcijfers 2021 en de begroting 2022 van CvK en diaconie                  

Pauze

      5. Herstructurering moderamen - kerkenraad en aanpassing Plaatselijke Regeling *

 

  • De kerkenraad en het moderamen zijn bezig met een herstructurering. Er is gekozen voor een kleine en grote kerkenraad in plaats van de huidige grote kerkenraad en de aparte moderamen vergaderingen. Tijdens de financiële gemeenteavond zal nadere uitleg over dit onderwerp volgen alsmede de daarop aan te passen Plaatselijke Regeling.

      6.  Rondvraag

      7.  Sluiting

 

Mededeling

Het Kerkelijk Bureau is geopend van dinsdag 09:00 tot 10:00 uur en van 19:00 tot 20:00 uur. Op vrijdagmorgen van 10:00 tot 11:00 uur. E-mail: kerkelijkbureau@vredeskerkkatwijk.nl . Het Kerkelijk Bureau is gesloten op Goede Vrijdag 15 april en op vrijdag 29 april.

Jaarthema: 'Van U is de toekomst' - voorwoord door Cor Parlevliet, preses Vredeskerk

‘Van U is de toekomst’, dat is het jaarthema 2021/2022. Vorig jaar schreef ik een stuk met als rode draad de moeilijke coronatijd waarin we toen leefden, maar, en dat moet ik bekennen, deed ik dat toen wel een beetje met het idee dat we een jaar verder toch wel grotendeels van dit probleem verlost zouden zijn. Niets blijkt minder waar. De coronacrisis is een heftige crisis die, naar het zich laat aanzien, niet makkelijk te verslaan is. Het zet ons toch weer aan het denken en doet ons realiseren hoe nietig we zijn.

Lees meer

©2022 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer