Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Contactkring en Seniorenpastoraat

08 juli
Contactkring en Seniorenpastoraat

Beste gemeenteleden, binnen onze kerk hebben wij een grote groep gemeenteleden die de leeftijd van 75 jaar of hoger hebben mogen bereiken. We vinden het als gemeente belangrijk dat we goed contact onderhouden met deze doelgroep en daarom is er binnen onze gemeente een Contactkring en het Seniorenpastoraat.

Samen zorgen we ervoor dat elk gemeentelid van 75 jaar of ouder minimaal éénmaal per jaar een bezoekje krijgt en daarnaast worden er door het jaar activiteiten georganiseerd zoals Paas- en Kerstviering, inloop woensdagmiddag in de kerk, middagje uit en nog meer.   

Gelukkig zijn de maatregelen rondom Corona wat versoepeld, wat maakt dat we weer opnieuw nagedacht hebben over hoe we in contact kunnen blijven met onze gemeenteleden vanaf 75 jaar. Zoals in de gehele maatschappij, groeit ook binnen onze gemeente deze groep van 75+ers, dat is uiteraard erg fijn, maar maakt ook dat wij, Contactkring en Seniorenpastoraat, niet allebei alle gemeenteleden uit deze doelgroep kunnen blijven bezoeken. Daar hebben we op dit moment jammer genoeg te weinig vrijwilligers voor.

Na overleg met elkaar hebben we afgesproken dat voorlopig in ieder geval iedereen of vanuit de Contactkring of vanuit het Seniorenpastoraat een bezoek of telefoontje krijgt. Heel belangrijk is daarin wel dat u (75+ er uit de gemeente) aangeeft wat u prettig vindt. Heeft u liever een ouderling of dominee op bezoek, dat kan ook geregeld worden. Geef het gewoon aan, er is tijd en ruimte voor. Het is best weer wennen om erop uit te gaan, de kerk te bezoeken etc. na de lange coronaperiode. Wij van onze kant doen ons best u daarbij te helpen om op die manier eventuele eenzaamheid te doorbreken.

Wanneer u dit leest en er voor voelt om zelf onze ouderen te bezoeken kunt u zich daarvoor aanmelden bij: Bert Brouwer 071-4022707 (Seniorenpastoraat), Gisela Vrolijk 06-53681550 (Contactkring).

Mededeling

In de maanden juni, juli en augustus is het Kerkelijk Bureau op vrijdagmorgen gesloten.

Jaarthema: "Een goed verhaal..."

‘Het goede leven…?’ We sluiten ons op de startzondag aan bij het jaarthema van de PKN, het goede leven. Een thema waar je heel veel onder kunt schuiven. Met ‘goed’ kun je verschillende kanten op: wat goed voelt, wat ethisch goed is, wat niet ‘fout’ is enz. ‘Leven’ kan ‘voorleven’ zijn, kan ‘genieten’ zijn, kan ‘niet dood’ zijn. Kortom, ruimte genoeg om willekeurig welk onderwerp komend seizoen te agenderen. Het past meestal wel bij het thema. Zeker als we er ook nog een vraagteken achter zetten.

Lees meer

©2021 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer