Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk aan Zee

Bijbelstudie: Handelingen

08 september
Bijbelstudie: Handelingen

Afgelopen seizoen zijn we met het samen lezen van Handelingen begonnen. Het is een heel interessant boek waarin je veel leest over de eerste gemeente, het geloof dat verkondigd is door de apostelen, en het werk van de Heilige Geest in en door mensen. We lazen ook verwijzingen naar het Oude Testament en delen van brieven van Paulus.

Door de Coronacrisis zijn we niet verder gekomen dan hst. 18. Daarom maken we komende maanden eerst de bespreking van het boek Handelingen af. Daarna starten we in overleg met een volgend Bijbelboek.

De avonden zijn los van elkaar te bezoeken. Aanmelden of afmelden hoeft niet. De kring is natuurlijk wel het leukste als we allemaal zoveel mogelijk avonden aanwezig zijn.

Data: ma. 7 en 28 september, 12 en 26 oktober, 16 november en 7 december, 11 en 25 januari, 15 februari, 8 en 22 maart, 12 april , 10 en 31 mei (+?).

Plaats: Vredeskerk  Tijd: 20.00- 21.45 uur

Leiding: ds. Jaap van der Windt, tel. 7853979, mail jgvanderwindt@planet.nl, app 06-83406048

Jaarthema: "Een goed verhaal..."

‘Het goede leven…?’ We sluiten ons op de startzondag aan bij het jaarthema van de PKN, het goede leven. Een thema waar je heel veel onder kunt schuiven. Met ‘goed’ kun je verschillende kanten op: wat goed voelt, wat ethisch goed is, wat niet ‘fout’ is enz. ‘Leven’ kan ‘voorleven’ zijn, kan ‘genieten’ zijn, kan ‘niet dood’ zijn. Kortom, ruimte genoeg om willekeurig welk onderwerp komend seizoen te agenderen. Het past meestal wel bij het thema. Zeker als we er ook nog een vraagteken achter zetten.

Lees meer

©2020 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer