Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Bericht uit de kerkenraad

15 december
Bericht uit de kerkenraad

Zoals u ongetwijfeld hebt gehoord, zijn er door het kabinet harde maatregelen afgekondigd vanwege corona. Deze zgn. lockdown geldt voor vijf weken (tot 19 januari 2021). Ondanks dat er in de toespraak van Mark Rutte over kerkdiensten niet iets specifieks is gemeld, heeft de kerkenraad haar verantwoordelijkheid genomen en besloten om alle diensten tot aan 17 januari zonder gemeenteleden te houden. We maken dan alleen gebruik van de vaste medewerkers bij de dienst zoals kerkenraad, koster, predikant, organist en eventueel zangers/band. De volgende zaken en wijzigingen vragen m.i.v. woensdag 15 december tot 17 januari uw aandacht:

  • De (extra) dienst op 2e Kerstdag gaat niet door. De overige Kerstdiensten gaan wel door, maar worden alleen online uitgezonden (werd al gedaan).
  • De kinderkerstdienst kan ook helaas niet plaatsvinden in aanwezigheid van de kinderen. Er wordt voor een goede oplossing gezorgd.
  • Alle overige kerkelijke activiteiten kunnen niet meer plaatsvinden.

We vinden het heel jammer dat deze besluiten genomen moesten worden, maar gaan ook uit van uw begrip in deze. Houdt u a.u.b. de berichtgeving op de website, via afkondigingen of anderszins goed in de gaten. Wensen u, ondanks alles een fijne Kerst toe.

Cor Parlevliet, preses

Jaarthema: "Een goed verhaal..."

‘Het goede leven…?’ We sluiten ons op de startzondag aan bij het jaarthema van de PKN, het goede leven. Een thema waar je heel veel onder kunt schuiven. Met ‘goed’ kun je verschillende kanten op: wat goed voelt, wat ethisch goed is, wat niet ‘fout’ is enz. ‘Leven’ kan ‘voorleven’ zijn, kan ‘genieten’ zijn, kan ‘niet dood’ zijn. Kortom, ruimte genoeg om willekeurig welk onderwerp komend seizoen te agenderen. Het past meestal wel bij het thema. Zeker als we er ook nog een vraagteken achter zetten.

Lees meer

©2021 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer