Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk aan Zee

Annuleringen vanwege coronamaatregelen

17 maart

Als gevolg van de door de overheid afgekondigde maatregelen die verband houden met het coronavirus, kunnen allerlei geplande activiteiten helaas geen doorgang vinden. Hieronder geven wij u nadere informatie over de diverse afgelastingen.

Annulering Vrouwenweekend.

Zoals velen misschien weten zouden we dit weekend met 37 vrouwen een weekend op stap gaan om ons te verdiepen in het onderwerp ont-moeten. Gezien alle ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben we dit weekend moeten annuleren en zijn we nu druk bezig om een andere datum voor dit weekend in het najaar te vinden. Argumenten om dit weekend te annuleren waren: de oproep vanuit de overheid om sociale contacten te beperken is vrij dringend. Er zijn deelnemers die niet meer mee kunnen i.v.m. zorgplicht werk ingetrokken verloven. Een weekend weg met elkaar kan best vermoeiend zijn en hierdoor een aanslag zijn op je weerstand, waardoor je vatbaarder wordt. Door het hele gebeuren zullen er deelnemers meer gespannen zijn en niet zo genieten zoals we zouden willen. Hierdoor komt al onze inzet en het doel van het weekend niet tot zijn recht. Mochten er mensen ziekteverschijnselen in het weekend krijgen dan moeten we alsnog terug. Uit respect voor alle mensen in de zorg moeten we optimaal meewerken om verdere uitbraak te voorkomen. Er zijn deelnemers die verplicht thuis moeten werken en die voelen zich bezwaard als ze wel op het weekend met een grote groep mee zouden gaan.

Zingend Geloven met kerkkoor Delft op zondagmiddag 22 maart gaat niet door.

Oranjeavond 24 maart uitgesteld.

In verband met de door de rijksoverheid geadviseerde richtlijnen met betrekking tot het coronavirus, waarbij in het bijzonder rekening gehouden moet worden met de gezondheid van ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid, is besloten de voor 24 maart a.s. geplande avond met twee lezingen over ons koninklijk huis uit te stellen tot een nader vast te stellen datum.

Het Vredesdiner was gepland op donderdag 2 april, maar kan helaas door het coronavirus geen doorgang vinden! Een nieuwe datum volgt.

Annulering Bingo vrijdag 3 april.

In verband met alle ontwikkeling rondom het coronavirus hebben we besloten om de Bingo van vrijdagavond 3 april af te zeggen. Op dit moment zijn alle evenementen tot 31 maart a.s. afgelast en het is nog te onzeker of dit niet verlengd wordt. Vrijdag 3 april is er dan te snel op. We vinden het niet gepast om nu allerlei prijzen bij winkeliers en ondernemers te gaan regelen terwijl er een kans is dat het niet door gaat. We zullen z.s.m. een nieuwe datum vaststellen en dit met u communiceren.

Voor bezoekers/ familie van bewoners Overduin geldt:

Kom alleen op bezoek als dit strikt noodzakelijk is. Kom NIET op bezoek als u verkouden, snotterig of grieperig bent. Was bij bezoek uw handen met water en zeep. Vermijd fysiek contact met uw naasten en verlaat na uw bezoek direct het pand.

De kerkdiensten van Salem, Duinrand en Overduin zijn tot nadere orde opgeschort.

Mededeling

Gewijzigde openingstijden Kerkelijk Bureau. De openingstijden van het Kerkelijk Bureau zijn per heden enigszins gewijzigd. In verband met de coronamaatregelen willen wij fysiek contact zoveel als mogelijk beperken. Derhalve is besloten om de momenten dat het Kerkelijk Bureau geopend is te beperken tot max. 1 uur. Dit betekent de volgende openingstijden: dinsdagochtend: 09.00 - 10.00 uur; dinsdagavond: 19.00 - 20.00 uur; vrijdagochtend: 10.00 - 11.00 uur. Buiten de openingstijden kunt u het Kerkelijk Bureau bereiken via kerkelijkbureau@vredeskerkkatwijk.nl.

Jaarthema: "Een goed verhaal..."

Dat is het jaarthema van de Protestantse kerk dit seizoen. De kerk heeft een goed verhaal. De Bijbel staat vol getuigenissen van mensen die God hebben ontmoet in hun leven. De Heer vertelt prachtige verhalen, gelijkenissen, over de relatie van God met zijn schepping. Dit mogen wij doorvertellen aan onze kinderen, aan mensen om ons heen. Het is niet zomaar een verhaaltje. Het is de boodschap die redding brengt.

Lees meer

©2020 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer