Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk aan Zee

Afscheid Wim van der Schee

11 juni
Afscheid Wim van der Schee

Met het vooruitzicht van de intrede van Jaap van der Windt als onze nieuwe predikant, komen we ook toe aan een noodgedwongen afscheid. We gaan afscheid nemen van onze waarnemend predikant Wim van der Schee. Wim heeft tijdens de vacante periode, ontstaan na het vertrek van Kees Kant, op zeer vakkundige wijze en met veel enthousiasme onze gemeente toegerust en ons opbouwend bijgestaan.

Natuurlijk was het wennen voor zowel Wim als voor ons als gemeente. Wij waren zijn eerste gemeente waar hij werkzaam was als PKN predikant. We hebben Wim mogen ervaren als een predikant waarbij de verkondiging doorspekt is van subtiel en doordacht taalgebruik met ook wel een tikje humor. Je hebt er als toehoorder alle aandacht goed bij nodig en het zet je vaak tot nadenken.

We hebben Wim ook mogen meemaken als een uitermate pastoraal bewogen mens. Voor deze pastorale aandacht, waarbij bemoediging en het geven van respectvolle aandacht aan de medemens bij Wim hoog in het vaandel staan, zijn we hem veel dank verschuldigd.

Ook zijn meedenken tijdens de moderamen en kerkenraadsvergaderingen, zijn  professionele inbreng en vooral gedegen kennis van allerlei kerkordelijk zaken, hebben ons veel ondersteuning gegeven, ons geprikkeld en ons aangezet tot nadenken.

Wim heeft zich uitermate goed ontwikkeld, je merkte het bij het voorgaan tijdens de diensten, hij werd vrijer in zijn rol, kortom het ging hem steeds beter en makkelijker af en dat straalde hij ook tijdens het voorgaan uit.

Het dienstverband eindigt per 1 juli en Wim zal op 23 juni voor de laatste keer, als waarnemend predikant, bij ons in de Vredeskerk voorgaan. Nu nog waarnemend predikant, maar we mogen er van uitgaan en de hoop uitspreken dat wij als gemeente een springplank mochten zijn voor de toekomst van Wim als predikant. We wensen hem alle goeds, Gods zegen en steun toe, hopend dat Wim binnen niet afzienbare tijd zich predikant zal mogen noemen van een ‘eigen’ gemeente. Een predikant als een brandende kaars die niet te doven is.

Ik wil Wim namens de Gereformeerde Kerk van Katwijk aan Zee heel hartelijk bedanken voor al het werk dat hij binnen onze gemeente heeft mogen verrichten.

Cor Parlevliet, preses.

Mededeling

Het Kerkelijk Bureau is gesloten op vrijdagmorgen 20 en 27 september.

Jaarthema: "Een goed verhaal..."

Dat is het jaarthema van de Protestantse kerk dit seizoen. De kerk heeft een goed verhaal. De Bijbel staat vol getuigenissen van mensen die God hebben ontmoet in hun leven. De Heer vertelt prachtige verhalen, gelijkenissen, over de relatie van God met zijn schepping. Dit mogen wij doorvertellen aan onze kinderen, aan mensen om ons heen. Het is niet zomaar een verhaaltje. Het is de boodschap die redding brengt.

Lees meer

©2019 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer