Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk aan Zee

Afscheid Wim van der Schee

11 juni
Afscheid Wim van der Schee

Met het vooruitzicht van de intrede van Jaap van der Windt als onze nieuwe predikant, komen we ook toe aan een noodgedwongen afscheid. We gaan afscheid nemen van onze waarnemend predikant Wim van der Schee. Wim heeft tijdens de vacante periode, ontstaan na het vertrek van Kees Kant, op zeer vakkundige wijze en met veel enthousiasme onze gemeente toegerust en ons opbouwend bijgestaan.

Natuurlijk was het wennen voor zowel Wim als voor ons als gemeente. Wij waren zijn eerste gemeente waar hij werkzaam was als PKN predikant. We hebben Wim mogen ervaren als een predikant waarbij de verkondiging doorspekt is van subtiel en doordacht taalgebruik met ook wel een tikje humor. Je hebt er als toehoorder alle aandacht goed bij nodig en het zet je vaak tot nadenken.

We hebben Wim ook mogen meemaken als een uitermate pastoraal bewogen mens. Voor deze pastorale aandacht, waarbij bemoediging en het geven van respectvolle aandacht aan de medemens bij Wim hoog in het vaandel staan, zijn we hem veel dank verschuldigd.

Ook zijn meedenken tijdens de moderamen en kerkenraadsvergaderingen, zijn  professionele inbreng en vooral gedegen kennis van allerlei kerkordelijk zaken, hebben ons veel ondersteuning gegeven, ons geprikkeld en ons aangezet tot nadenken.

Wim heeft zich uitermate goed ontwikkeld, je merkte het bij het voorgaan tijdens de diensten, hij werd vrijer in zijn rol, kortom het ging hem steeds beter en makkelijker af en dat straalde hij ook tijdens het voorgaan uit.

Het dienstverband eindigt per 1 juli en Wim zal op 23 juni voor de laatste keer, als waarnemend predikant, bij ons in de Vredeskerk voorgaan. Nu nog waarnemend predikant, maar we mogen er van uitgaan en de hoop uitspreken dat wij als gemeente een springplank mochten zijn voor de toekomst van Wim als predikant. We wensen hem alle goeds, Gods zegen en steun toe, hopend dat Wim binnen niet afzienbare tijd zich predikant zal mogen noemen van een ‘eigen’ gemeente. Een predikant als een brandende kaars die niet te doven is.

Ik wil Wim namens de Gereformeerde Kerk van Katwijk aan Zee heel hartelijk bedanken voor al het werk dat hij binnen onze gemeente heeft mogen verrichten.

Cor Parlevliet, preses.

Mededeling

Het Kerkelijk Bureau is op vrijdagochtend gesloten tot en met 30 augustus. In de periode van 15 juli t/m 3 augustus is het Kerkelijk Bureau ook op de dinsdagochtend gesloten. In deze weken kunt u alleen nog op de dinsdagavond terecht tussen 19.00 en 20.00 uur.

Jaarthema: "Een goed gesprek..."

We voeren vaak gesprekken, in de kerk en daarbuiten. Maar wanneer is iets een goed gesprek? Bij goede gesprekken gaat het in elk geval om ontmoetingen met tijd en aandacht. Het gaat over wat ons bezig houdt en bezielt. Een goed gesprek heeft ook altijd iets onvoorspelbaars. Je bent in gesprek met iemand anders en je weet nooit precies wat de ander denkt of voelt. Als je echt naar elkaar luistert, zou je gesprekspartner je nog wel eens kunnen verrassen of op nieuwe inzichten kunnen brengen.

Lees meer

©2019 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter BV - Proclaimer