Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Aandacht voor armoede en financiële nood

08 februari

De diaconie heeft besloten meer aandacht te besteden aan de hulp die de kerk kan bieden aan gemeenteleden die met weinig geld moeten rondkomen en mogelijk zelfs in armoede leven. Het doel van de diaconie is om armoede en financiële nood onder gemeenteleden te signaleren, bespreekbaar te maken en te verhelpen. De diaconie wil dat doen door gemeenteleden te wijzen op beschikbare regelingen en op hulp die andere organisaties kunnen bieden. Binnenkort komt hierover meer informatie op de website van de kerk.

Hulp nodig?

De diaconie wil hulp bieden. Gemeenteleden die hulp nodig hebben kunnen terecht bij de diakenen Durk van der Zee en Gert Varkevisser. Zij zullen uw situatie en vragen vertrouwelijk behandelen. Durk en Gert zijn te bereiken via diaconie@vredeskerkkatwijk.nl

Ook zijn er diverse organisaties die hulp kunnen bieden en zijn er diverse regelingen waar u gebruik van kunt maken. Zie hieronder.

Organisaties die kunnen helpen

Hieronder wat namen van organisaties die ook kunnen helpen. Klik op de link en u komt direct op de website van de organisatie terecht.

Voedselbank Katwijk – 06 42 45 39 42 (op donderdag en vrijdag van 08.00-18.00 uur)
Grip op de Knip – 06 22 06 25 90
Wijkteam gemeente Katwijk – 071 40 65 000 (maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur)
Welzijnskwartier 

Diverse regelingen

Hieronder worden diverse regelingen geplaatst waar u mogelijk gebruik van kunt maken. U kunt op de links klikken voor meer informatie.

Wat doet gemeente voor kinderen onder 18 jaar die leven in gezinnen die met weinig moeten rondkomen: Vergoeding kosten minderjarige kinderen | Gemeente Katwijk

Stichting Leergeld: Katwijk | Elk kind doet mee
Jeugdfonds Sport en Cultuur: Zuid-Holland | Jeugdfonds Sport & Cultuur (jeugdfondssportencultuur.nl)

Doe Mee! Regeling voor alle inwoners met een laag inkomenDoe Mee! regeling | Gemeente Katwijk Jong en oud kunnen een tegemoetkoming krijgen voor de kosten voor activiteiten op het gebied van sport, cultuur en recreatie.

Wie een heel laag inkomen heeft kan dat aanvullen tot een bepaalde grens met de bijstandsuitkering: Bijstandsuitkering | Gemeente Katwijk

Voor mensen met weinig inkomen is er een vergoeding voor ID-kaart / uittreksels / VOG mogelijk: Vergoeding ID-kaart, uittreksels en Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) | Gemeente Katwijk

Mensen met weinig inkomen kunnen een goedkope zorgverzekering afsluiten: Vergoedingen ziektekostenverzekering | Gemeente Katwijk

Wie moeite heeft met het invullen van formulierenFormulierenbrigade | Gemeente Katwijk

Wie moeite heeft met lezen, schrijven of digitale vaardighedendigiTaalhuis (bibliotheekkatwijk.nl)

Schuldhulpverlening of hulp bij financiënKostenloze schuldhulp,budgetbegeleiding & budgetcoaching (gripopdeknipkatwijk.nl)

Iemand anders je geld laten beheren via bewindvoering: Bewindvoering en bewindvoerder | Rechtspraak

Meer informatie over diverse geldzakenStartpunt Geldzaken - Startpunt Geldzaken - Katwijk

Mededeling

Het Kerkelijk Bureau is op dinsdagochtend open van 9 tot 11 uur en dinsdagavond van 19 tot 20 uur. Op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur.

Jaarthema: 'Van U is de toekomst' - voorwoord door Cor Parlevliet, preses Vredeskerk

‘Van U is de toekomst’, dat is het jaarthema 2021/2022. Vorig jaar schreef ik een stuk met als rode draad de moeilijke coronatijd waarin we toen leefden, maar, en dat moet ik bekennen, deed ik dat toen wel een beetje met het idee dat we een jaar verder toch wel grotendeels van dit probleem verlost zouden zijn. Niets blijkt minder waar. De coronacrisis is een heftige crisis die, naar het zich laat aanzien, niet makkelijk te verslaan is. Het zet ons toch weer aan het denken en doet ons realiseren hoe nietig we zijn.

Lees meer

©2022 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer