Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

40-dagentijd 2021

12 februari
40-dagentijd 2021

Thema van de 40-dagentijd: “Ik ben er voor jou”. De zeven werken van barmhartigheid uit Matteüs 25

Bekijk hier de promotiefilm van Kerk in Actie voor de veertigdagentijd

21 februari, De gevangenen bezoeken – Matteüs 11: 2-6

28 februari, De dorstigen laven – Johannes 4:1-26

7 maart, De vreemdelingen onderdak bieden – Hebreeën 13:2

14 maart, De naakten kleden – Jacobus 2: 1-17

21 maart, De hongerigen eten geven – Jesaja 58: 1-10

28 maart, De zieken bezoeken –Johannes 5: 1-18

Op Stille Zaterdag, De doden begraven

Jaarthema: "Een goed verhaal..."

‘Het goede leven…?’ We sluiten ons op de startzondag aan bij het jaarthema van de PKN, het goede leven. Een thema waar je heel veel onder kunt schuiven. Met ‘goed’ kun je verschillende kanten op: wat goed voelt, wat ethisch goed is, wat niet ‘fout’ is enz. ‘Leven’ kan ‘voorleven’ zijn, kan ‘genieten’ zijn, kan ‘niet dood’ zijn. Kortom, ruimte genoeg om willekeurig welk onderwerp komend seizoen te agenderen. Het past meestal wel bij het thema. Zeker als we er ook nog een vraagteken achter zetten.

Lees meer

©2021 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer