Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk aan Zee

Opening Zomerserie-orgel Vredeskerk 17 juli 2018 aanvang 20.15

06 juli

Op 17 juli 2018 zal de zomerserie-orgel concerten in de Vredeskerk worden geopend door Aarnoud de Groen uit Den Haag.

In het algemeen denk men wel eens: Wat van ver komt zal wel beter zijn dan van dichtbij  Echter, met de uitnodiging aan Aarnoud de Groen uit Den Haag is dit in tegenspraak. Althans, de Bätzcommissie Vredeskerk heeft gemeend deze organist het openingsconcert te moeten laten verzorgen van de dinsdagavond-zomerserie 2018. Al eerder was hij in deze serie en het publiek gunde hem toen een klaterende ovatie. Op dinsdag 17 juli zal deze organist zijn kunnen opnieuw op het beroemde Bätzorgel uit 1765 laten horen. Aanvang 20.15 uur. Plaats Vredeskerk Baljuwplein1 te Katwijk aan Zee. Jeugdigen t/m 14 jaar hebben vrije toegang. De toegang bedraagt € 7,50. Parkeren Boulevard/Tramstraat. De Groen ging het voortvarend af. Na een aantal publieke optredens werd hij toegelaten tot het Conservatorium – waarbij Ben van Oosten éen van zijn leraren was. Op dit moment is hij organist van de Bethlehemkerk- waar hij een 3 klaviers bespeeld van Vierdag. Hij wordt gezien als een Bachvertolker. Zo werd hij in 2010 uitgenodigd in Finland de moeilijke triosonates van Bach uit te voeren. Romantiek beheerst hij ook. Derhalve was hij te vinden in Parijs in de Notre Dame. Daarnaast is de vaste begeleider van het Residentie Mannenkoor te Den Haag. Voor de avond in de Vredeskerk heeft hij gekozen voor een belangwekkend orgelwerk van Bach ( e- moll BWV 548); Krebs (Koraaal: “ Ach Gott, erhõr mein Seufzen”;Stanley ( Voluntary); Carl Philipp Emanuel Bach ( Thema en Solfeggio) ; Alexandre Guilmant ( 3 e Sonate).

Als organist wil je compleet zijn. Dan kun je niet achter blijven als het gaat om improvisatie. U beluisterd hem dan ook in een uitgebreide improvisatie over het lied “”Kroon Hem met gouden kroon”” , waarna samenzang. En u weet het? Dat klinkt als een klok in de goede akoestiek van de Vredeskerk.

Derhalve van harte uitgenodigd!

Bätzcommissie Vredeskerk Katwijk aan Zee

Mededeling

Sluiting Kerkelijk Bureau: In de maanden juni, juli en augustus is het Kerkelijk Bureau op vrijdagmorgen gesloten.

Jaarthema: "Een goed verhaal..."

Dat is het jaarthema van de Protestantse kerk dit seizoen. De kerk heeft een goed verhaal. De Bijbel staat vol getuigenissen van mensen die God hebben ontmoet in hun leven. De Heer vertelt prachtige verhalen, gelijkenissen, over de relatie van God met zijn schepping. Dit mogen wij doorvertellen aan onze kinderen, aan mensen om ons heen. Het is niet zomaar een verhaaltje. Het is de boodschap die redding brengt.

Lees meer

©2020 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer