Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk aan Zee

Jeugd

Kindernevendienst veertigdagentijd - Tussen hemel en aarde

Kindernevendienst veertigdagentijd - Tussen hemel en aarde

Bij de kindernevendienst vertellen wij uw kind uit Bijbel Basics, het kindernevendienstprogramma van het Nederlands Bijbelgenootschap. De komende acht weken staan in het teken van de veertigdagentijd en Pasen. In de veertigdagentijd lezen we teksten uit het evangelie volgens Matteüs. We horen wat Jezus zegt over Gods nieuwe wereld. En we denken na over wat wij hier en nu al van die nieuwe wereld kunnen zien:

- Jezus vertelt over het echte geluk (Matteüs 5:1-12). Door middel van negen zegenspreuken (zaligsprekingen) laat Jezus zien voor wie het echte geluk en Gods nieuwe wereld zijn.

- Laat zien wie je echt bent (Matteüs 5:13-16). Jezus legt uit dat je zijn leerlingen herkent aan hoe ze leven. Hij gebruikt daar twee beelden voor: zout en een lamp

- Je moet goed zijn voor iedereen (Matteüs 5:43-48). Jezus zegt dat ‘houden van de mensen om je heen’ betekent dat je niet alleen houdt van je vrienden, maar ook van je vijanden.

- Onze Vader (Matteüs 6:9-13). Jezus vertelt zijn leerlingen hoe ze moeten bidden en leert hen het gebed dat wij kennen als het ‘Onze Vader’: een gebed dat helpt om Gods nieuwe wereld centraal te stellen.

- Het huis op het zand (Matteüs 7:24-8:1). Een voorbeeldverhaal van Jezus waarin hij de mensen uitdaagt om zijn woorden ook echt in praktijk te brengen.

- Palmzondag: ‘Wie is die man?’ (Matteüs 21:1-11). Jezus komt Jeruzalem binnen als de nieuwe koning waar de Joden al heel lang naar uitkijken.

- Pasen: Jezus leeft! (Matteüs 28:1-10). Jezus is uit de dood opgestaan!

- Na Pasen: De uitzending van de leerlingen (Matteüs 28:16-20). Jezus stuurt zijn leerlingen eropuit om over Hem te vertellen, zodat iedereen zijn leerling kan worden.

Tijdens het moment in de dienst hangen we steeds iets aan de berg. Op de laatste dag gaan we met de kinderen langs de voorwerpen die we de afgelopen weken tijdens onze ‘klim naar boven’ in de berg hebben op gehangen. We halen de voorwerpen uit de berg en stoppen ze in een rugzak. Jezus geeft ons, net als zijn discipelen, bagage mee die ons kan helpen om het goede nieuws over Jezus door te geven. Wij hopen u en de kinderen enthousiast te maken om het goede nieuws van onze opgestane Heer door te vertellen aan anderen.

©2020 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer