Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk aan Zee

Jeugd

Gespreksgroep 16+   -   Op zoek naar geluk!

Gespreksgroep 16+ - Op zoek naar geluk!

Beste jongere van de Vredeskerk. Je bent 16 jaar of ouder en je zit midden in een periode waar je belangrijke keuzes maakt, die van invloed zijn op de rest van je leven. Tot nu toe heb je nog niet zo vaak zelf hoeven kiezen. Het gezin waarin je geboren bent, je vader en moeder, eventueel broers en zussen, heb je niet zelf uitgekozen. Ook je verdere familie heb je zomaar gekregen. Bij de keuze voor je basisschool en ook bij de keuze voor je middelbare school hebben je ouders een grote rol gespeeld.

Je hebt in de periode waar je nu in zit of die er aankomt te maken met drie grote keuzes, die jij zelf moet gaan maken. Keuzes die in grote lijnen bepalend zijn voor de rest van je leven. Dat zijn je studie of werk richting, je partnerkeuze en je geloofskeuze. In alle drie de keuzes ben jij het die bepaalt. Maar hoe maak je nu zo’n keuze? Hoewel het drie verschillende keuzes zijn, staan ze ook niet los van elkaar.

In het komende seizoen willen we met elkaar nadenken en zoeken hoe je op een verantwoorde manier tot deze keuzes komt. Door jouw vragen, jouw ideeën en jouw waarheden naast die van anderen te leggen en ook door samen te zoeken wat de Bijbel ons hier voor aanreikt. Je krijgt een persoonlijke uitnodiging met de tijd, dag en plaats om deze zoektocht met elkaar aan te gaan.

Hartelijke groet, Terezia Ouwerkerk en Arie Ravensbergen. tel. 06-80139360   e-mail: jeugdwerker@vredeskerkkatwijk.nl

©2020 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer