Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Geloofsverdieping

Gebedsgroep - gebedsbrief

Gebedsgroep - gebedsbrief

De gebedsgroep komt iedere twee weken op donderdagavond bij elkaar in de consistorie van de Vredeskerk. We bidden God om zegen, wijsheid en inspiratie voor predikanten en kerkenraad, doen voorbede voor zieken, en bidden voor de noden in de wereld.

Heeft u de vrijmoedigheid om in stilte of hardop mee te bidden? U kunt vrijblijvend deelnemen aan het gebedsuurtje.

Maandelijks verschijnt er een gebedsbrief met onderwerpen voor dagelijks gebed thuis, passend bij actuele thema's en activiteiten in de betreffende maand of periode in het kerkelijk jaar. Heeft u gebedsonderwerpen voor de maandelijkse gebedsbrief? Geef ze dan voor de 16e van de nieuwe maand door via onderstaand mailadres.

Info en aanvraag van voorbede voor uzelf of uw naaste voor de komende bijeenkomst van de gebedsgroep kunt u doorgeven aan: e-mail: gebedsgroep@vredeskerkkatwijk.nl.

©2023 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer