Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Deurcollecte september 2022  -  Eigen jeugdwerk

Deurcollecte september 2022 - Eigen jeugdwerk

Deze maand wordt er gecollecteerd voor het eigen Jeugdwerk. De jeugd heeft de toekomst en daarom stellen we als jeugdwerkers alles in het werk om de jeugd zoveel mogelijk van en over Jezus te vertellen. We proberen in de tijd na corona alle jeugd weer zoveel mogelijk te betrekken bij het geloof en het samen zijn. Dit gaan we in september weer oppakken met: Kamp 2023, tienerdienst, 16+ groep, Rock Steady (12 tot 15 jaar) en Rock Solid (groep 6, 7 of 8), en Rockies (groep 3, 4 en 5), kindernevendienst, oppas tijdens de diensten, jeugddiensten. Geef daarom gul en tover een prachtige glimlach op de ‘toekomst’ van onze kerk! Voor het jeugdwerk zijn ook vrijwilligers nodig. Om de kindernevendienst te draaien zijn er vrijwilligers nodig. Denkt u er eens over na, het zijn ook uw kinderen! Hulp is erg nodig. Schroom niet en meld je aan bij 1 van de jeugdouderlingen of de leiding van de KND!

Van harte aanbevolen, uw Diaconie en Jeugdouderlingen

©2022 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer