Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Collecte 07-08-2022 - Dovenkerk Katwijk

Wij zijn een christelijke kerk speciaal voor Doven en Slechthorenden en vinden het van belang dat er in de kerk gesproken wordt in gebarentaal. We vinden het belangrijk om elke zondag het goede nieuws uit de Bijbel te mogen zien (“horen”).

Hoe? Door een voorganger die zelf NmG (Nederlands met Gebaren, een combinatie van de Nederlandse taal en de Nederlandse Gebarentaal) doet of met behulp van een Tolk NGT (Nederlandse Gebarentaal). Wij “zingen” liederen door ze op te zeggen. Dit wordt door een beamer geprojecteerd op een scherm waarbij wordt aangegeven welk wordt we “zingen”.

Voor de kleine/jonge kinderen is er kinderkerk, daar wordt een verhaal uit de bijbel vertelt, er wordt geknutseld en liedjes “gezongen” in gebarentaal. Na de eredienst is er altijd tijd om te babbelen met een kopje koffie, thee of glaasje fris.

Het is belangrijk om met elkaar na te kunnen praten en contact te houden. Er zijn Bijbelstudie-avonden, koffie-ochtenden, koor in gebarentaal, gemeenteavonden en middagen zoals kerstmiddag. Je bent niet alleen, samen met andere doven, slechthorenden en horenden zijn we een familie. Samen zijn we één lichaam van Jezus, samen kunnen we bouwen, helpen, luisteren, leren met en van elkaar. Niemand is meer of minder dan een ander. Iedereen is gelijk! We zijn Doventhuisgemeente, waar God, Onze Vader aan het hoofd staat van de familie.

Van harte bij u aanbevolen, uw diaconie

©2022 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer