Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk aan Zee

Jeugd

Bijbel basics - kinderdienst-programma

Bijbel basics - kinderdienst-programma

Beste ouder of verzorger, 
 
Uw kind doet mee met Bijbel Basics, het kinderdienst-programma van het Nederlands Bijbelgenootschap waarin de Bijbel én het kind centraal staan. De komende vijf weken staan in het teken van advent en Kerst.  
 
Tijdens deze periode lezen we de volgende teksten: 1. Er komt een nieuwe leider (Micha 5:1-4) 2. Er komt een boodschapper met goed nieuws (Jesaja 40:3-11) 3. Er komt weer vreugde (Jesaja 52:7-10) 4. Er komt een nieuwe koning (Zacharia 9:9-10) 5. Jezus, de redder op wie de mensen wachtten, wordt geboren (Lucas 2:1-21) 
 
Bent u benieuwd wat uw kind allemaal gaat beleven, en wilt u tips om het gesprek met hem of haar aan te gaan? Lees dan verder! 
 
 
Zondag 2 december – 1e advent Op deze zondag staat Micha 5:1-4 centraal: God vertelt dat er een bijzondere leider geboren zal worden in de plaats Betlehem. Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Betlehem, waar de bijzondere leider vandaan zal komen. Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de kracht die de leider van God krijgt, zodat de mensen zien hoe machtig God is. 
 
U kunt met de jongste kinderen de plaats Betlehem opzoeken op internet of in een atlas. Waar ligt Betlehem precies, en wat is er te zien als je nu naar Betlehem zou gaan?  Mogelijk heeft uw kind een bingokaart van Betlehem bij zich. Kan uw kind vertellen wat er op de verschillende plaatjes te zien is en wat dit met Betlehem te maken heeft?  
 
Met de oudste kinderen kunt u het hebben over kracht. De beloofde nieuwe leider krijgt kracht van God. Praat met uw kind door of u weleens kracht van God hebt gekregen, en in welke situatie.  Het is leuk om met de oudste kinderen het proefje te doen met de boeken en een vel papier. Wat zwak lijkt, kan veel kracht hebben! U vindt dit proefje in het materiaal onder nummer 14 van de bouwstenen: ‘Om te doen’ (www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/59). 
 
Zondag 9 december – 2e advent Op deze zondag staat Jesaja 40:1-11 centraal: Jesaja hoort een stem en moet bekendmaken dat God zijn volk zal bevrijden. Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op God die als een herder voor zijn volk zorgt. Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de mensen die de moed niet moeten opgeven. 
 
De jongste kinderen hebben mogelijk een werkblad van een herder met schapen geknutseld. U kunt hier met uw kind over doorpraten:  • Wat heeft de herder aan?  • Wat doet een herder voor werk?  • Waar moet hij op letten bij zijn schapen?  • Als je zegt dat God als een herder voor zijn volk zorgt, waar zou God bij de mensen dan precies op letten, en wat zou hij doen?  
 
Met de oudste kinderen kunt u doorpraten over moed.  • Kan uw kind navertellen wat het in de kinderdienst heeft geleerd over moed? • Deel met uw kind een situatie waarin u zich moedeloos voelde, maar toch weer moed kreeg. • Vertel een situatie waarin u heel moedig was. • Zouden u en uw kind meer moed willen hebben? U zou hier met uw kind om kunnen bidden.  
 
Misschien heeft uw kind een kaart gemaakt voor iemand die moed nodig heeft. Dat kan bijvoorbeeld iemand uit de gemeente zijn, een vluchteling, of iemand die ziek is. U kunt samen met uw kind deze kaart schrijven en op de bus doen. Als uw kind geen kaart gemaakt heeft, kunt u samen een kaart kopen of knutselen en deze opsturen.  
 
Zondag 16 december – 3e advent Op deze zondag staat Jesaja 52:7-10 centraal: God zal terugkomen naar Jeruzalem, en er zal weer vrede zijn. Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op God die alle mensen zal troosten. Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de vrede die komt als God er is. 
 
De jongste kinderen hebben mogelijk een troostbloem gemaakt. Kent uw kind iemand die troost nodig heeft? Misschien willen ze hun kunstwerk wel aan hem of haar geven. Als uw kind geen bloem heeft gemaakt, kan het samen met u een mooie knutsel bedenken om als troost aan iemand te brengen.  
 
Met de oudste kinderen is er gesproken over vrede. Vertel uw kind wat vrede voor u betekent. Hoe werkt u aan vrede?  Wat de boodschapper uit het bijbelgedeelte vertelt, zet alles op z’n kop! Hij zegt dat er vreugde en vrede komt. Kan het echt zo zijn dat in Jeruzalem alles op z’n kop gaat en er vrede komt? U vindt hiervoor een passend proefje in het materiaal onder nummer 14 van de bouwstenen: ‘Om te doen’ (www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/61). 
 
Zondag 23 december – 4e advent Op deze zondag staat Zacharia 9:9-10 centraal: Er komt een nieuwe koning. Hij zal rijden op een ezel, en hij zal vriendelijk en rechtvaardig zijn. Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op een koning die op een ezel rijdt. Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de vreugde die de nieuwe koning brengt, ook in donkere en moeilijke tijden. 
 
Met de jongste kinderen is gesproken over de koning die komt en op een ezel rijdt. Lees het verhaal voor dat u vindt onder nummer 11 van de bouwstenen: ‘Bijbelverhaal’. Wat zegt de profeet allemaal over de koning die komt?  
 
Met de oudste kinderen is nagedacht over de vreugde die de nieuwe koning brengt. Het duister verdwijnt, het wordt licht. Dit kan worden verduidelijkt met een proefje. Dit proefje met thee en citroen vindt u onder bouwsteen 14: ‘Om te doen’.  
 
Dinsdag 25 december – Kerst Op deze zondag staat Lucas 2:1-21 centraal: Jezus wordt geboren in Betlehem. Hij is de redder van de mensen, naar wie iedereen al zo lang uitkeek. Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Jezus die in een voerbak ligt. Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de engel die het goede nieuws aan de herders vertelt. 
 
Met de jongste kinderen is gesproken over Jezus die in een voerbak ligt. Laat uw kind een voerbak van Kapla, Duplo, Lego of K’nex bouwen. Leg er een lego- of playmobilpopje in of een poppetje dat uw kind van klei maakt. Met de oudste kinderen is er mogelijk een quiz gedaan rond het kerstverhaal. Laat uw kind vragen bedenken over dit verhaal en speel de quiz met uw huisgenoten. Uw kind kan ook een quiz over het kerstverhaal op internet opzoeken.  
 
Op zondag 30 december lezen de kinderen Psalm 148.  
 
We wensen u en uw kind(eren) een bijzondere kersttijd toe.  
 
Het team van Bijbel Basics Nederlands Bijbelgenootschap 

©2019 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter BV - Proclaimer