Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

De gemeente

Beroepingswerk

Beroepingswerk

Wij zijn een Confessionele Gereformeerde Kerk met evangelische accenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland. We vinden het belangrijk dat de Bijbelse boodschap klinkt voor mensen van vandaag. Voor zowel jong als oud, ziek of gezond.

Onze gemeente wordt normaliter gediend door twee voorgangers. Echter, wijk 1 is momenteel vacant in een taakomvang van 0,8 fte. Ds. Jaap van der Windt is sinds 30 juni 2019 fulltime predikant in wijk 2.

Als kerk willen we samen een gezin vormen, waarbinnen we elkaar respecteren, accepteren en elkaars talenten willen benutten. Er is ruimte in het gezin voor een eigen geloofsbeleving. Te samen laten we ons leiden door het Woord van God en de Geest van God. In de kerkdiensten komen we als gezin samen bij de Vader. Daarom vormen de kerkdiensten het hart van onze gemeente.

Om voor alle leeftijden uitnodigend te zijn hebben we verschillende activiteiten voor zowel jong als oud. Enkele jaren geleden hebben we ons pastoraat omgevormd naar doelgroepenpastoraat. De ouderlingen zijn in de nieuwe opzet dan ook niet meer verbonden aan wijken, maar aan aandachtsgroepen of doelgroepen. Wij onderscheiden daarbij: jeugd – starters – bouwers – plussers – senioren.

In de nieuwe opzet gaat het er om de gemeente te stimuleren onderling contacten te leggen en met elkaar in gesprek te komen over geloof en christelijk leven. Het jeugdwerk krijgt veel aandacht in onze gemeente. Er is jeugdwerk door de week en er is jeugdwerk op zondag.

De vacature in het kort

Onze gemeente is op zoek naar een predikant(e) die past bij een confessionele gemeente met een evangelisch tintje. Een predikant(e) die onderschrijft dat het Woord van God waar en betrouwbaar is en daar ook naar leeft. Een predikant(e) die goed kan luisteren en motiveren en die als pastor en leraar door de gemeente kan gaan.

Meer weten?

Alle relevante informatie over onze gemeente en over deze vacature kunt u vinden op deze website. Aanvullende documentatie kunt u vinden achter onderstaande informatiebutton.

U kunt aan de beroepingscommissie uw belangstelling kenbaar maken door een uitgebreide mail met als bijlage uw motivatiebrief te sturen naar: bc@vredeskerkkatwijk.nl

©2022 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer