Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk aan Zee

Onze missie

Beleidsplan

Update februari 2019.

Er wordt momenteel gewerkt aan en nagedacht over het nieuwe Beleidsplan.
Tot die tijd blijft de inhoud van het Beleidsplan 2014-2018 ongewijzigd voortduren.

Beleidsplan 2014-2018

Sinds de vaststelling van het vorige beleidsplan is er veel veranderd. Het meest ingrijpend was wel de sluiting en verkoop van de Triumfatorkerk.  Vanaf dat moment staat de gemeente voor de uitdaging te groeien naar een hechte gemeenschap waarin de verschillen tussen de voormalige bloedgroepen zijn verdwenen. Het proces van afstoting en discussie over de renovatie van de Vredeskerk heeft ook geleid tot een bezinning op onze visie en missie als missionaire gemeente.

Deze beide aspecten: herijking van onze visie en missie en de ambitie om te groeien naar één hechte gemeenschap lopen als een rode draad door het nieuwe beleidsplan voor de periode 2014-2018.

Visie van de gemeente

In de visie van de gemeente worden twee accenten die ons kenmerken (gereformeerd en evangelisch) niet gezien als tegenstellingen, maar juist als kansen die elkaar kunnen versterken en zodoende de gemeente in de toekomst meer elan kunnen geven. Met het Woord van God als leidraad voor het leven, willen we vooral een thuis zijn voor al die mensen die Jezus Christus als hun Heer ervaren en die met respect omzien naar elkaar, dienstbaar aan de gemeente, aan de samenleving en aan de medemens. Een kerk die open staat voor anderen, die uitnodigt, die dynamiek uitstraalt. Een gemeenschap van mensen die onderweg zijn, een eenheid in verscheidenheid waarvan anderen zeggen: “Daar willen wij bij horen”.

Samengevat: Wij streven naar een gemeente die weldadig en gastvrij is voor mensen die op zoek zijn naar God. In een hechte en warme gemeenschap ontdekken we de bevrijdende liefde van Christus en putten we uit het Woord van God.

Groeien naar een hechte gemeenschap

In het document “Naar één kerkgebouw, visiedocument eredienst commissie” uit 2012 zijn als kernwoorden opgenomen: weldadig en gastvrij, hecht en warm, Woord van God, kruispunten van het leven, open deur kerk en naar buiten gericht. Deze kernwoorden geven richting aan het streven om te groeien naar één hechte gemeenschap.

Met dit beleidsplan borduren we voort op deze kernwoorden en kiezen we deze uitgangspunten voor de gemeenteopbouw ook voor het missionaire beleid van onze gemeente. Als missionaire gemeente stellen we ons dan ook de vraag op welke wijze onze activiteiten zo zijn te verdiepen dat ook mensen van buiten de eigen kring hierdoor bereikt en geraakt kunnen worden.

Meer weten?

Klik hier voor het volledige beleidsplan.

©2019 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter BV - Proclaimer