Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk aan Zee

Bijbelzondag

20 oktober
Bijbelzondag

De dienst op zondag 20 oktober staat mede in het teken van de Nationale Bijbelzondag. We staan er als gemeente bij stil hoe bijzonder het is dat we de Bijbel hebben. Het doel dat het NBG nastreeft, is het vertalen en verspreiden van de bijbel, mensen helpen de bijbel te begrijpen en het belang van de bijbel te laten ervaren. Dit doel sluit aan bij het doel van de kerken; immers wat is een kerk zonder leesbare bijbel?! Daar komt nog eens bij dat we de bijbel in vrijheid kunnen lezen en erover kunnen nadenken, zonder dat we vervolgd of gevangen genomen worden.

Het jaarthema van de Nationale Bijbelzondag luidt: IK WENS JOU. Dit thema zal nader in de preek worden uitgewerkt. U krijgt in deze dienst een flyer waarin concreet staat beschreven hoe u het werk van het NBG kunt steunen.

Miljoenen mensen ter wereld hebben één grote wens: een bijbel in hun eigen taal. Zoals kinderen in Moldavië, die hun ouders missen omdat ze in het buitenland werken. Of Syrische christenen, die alles achterlieten op hun vlucht voor oorlogsgeweld.

Deze Bijbelzondag vragen we uw hulp bij het verspreiden en vertalen van de bijbel wereldwijd. Omdat er nog zoveel mensen zijn die geen eigen bijbel hebben. Helpt u mee? Ook één van de collectes is op deze zondag bestemd voor dit doel. De kerkenraad en diaconie bevelen deze collecte van harte bij u aan!

De kinderen in de kindernevendienst besteden ook aandacht aan de Bijbelzondag en krijgen een poster uitgereikt met allerlei leuke spelletjes en opdrachten. Het is belangrijk dat u, als ouders/verzorgers, daar ook aandacht aan besteedt.

Wanneer u in algemene zin meer wilt weten over het NBG of deel uit wil maken van de plaatselijke werkgroep kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Mede namens de diaconie: Angenietha van Duijn, Werkgroep NBG, angenietha@hotmail.com

Informatie

Wanneer:
zondag 20 oktober 2019
van 10:00 tot 11:30 uur


Voorganger: Ds. J.G. van der Windt
Collecte: Nederlands Bijbelgenootschap

« terug naar de kalender

©2020 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer